HỘ CÁ THỂ ĐẶNG THỊ LAN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ ĐẶNG THỊ LAN

Địa chỉ:

Thôn Hoàng Xá, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Bưởi
Diện tích sản xuất: 0.74 Ha
Sản lượng dự kiến: 4 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31824.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: