HỘ CÁ THỂ KHUẤT VĂN ĐIỆP

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ KHUẤT VĂN ĐIỆP

Địa chỉ:

Xứ Đồng Rặng Tre, Thôn Thủ Độ, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Bưởi
Diện tích sản xuất: 1.74 Ha
Sản lượng dự kiến: 8 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31724.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: