HỘ CÁ THỂ NGUYỄN THỊ HIỀN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ NGUYỄN THỊ HIỀN

Địa chỉ:

Xuân Húc 1, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau ăn quả (Dưa chuột, Mướp)
Diện tích sản xuất: 0.55 Ha
Sản lượng dự kiến: 5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31624.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: