HỘ CÁ THỂ VŨ VĂN BIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ VŨ VĂN BIÊN

Địa chỉ:

Thôn Phúc Lập Trong, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau ăn lá (Rau muống, Rau mồng tơi); Rau ăn quả (Ngô, Mướp)
Diện tích sản xuất: 0.96 Ha
Sản lượng dự kiến: 3 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31524.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: