HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH SƠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH SƠN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Sản xuất: Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau mồng tơi
Diện tích sản xuất: 1 Ha
Sản lượng dự kiến: 3 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31424.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: