TỔ SẢN XUẤT DƯA CHUỘT XÃ CHẤN HƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  TỔ SẢN XUẤT DƯA CHUỘT XÃ CHẤN HƯNG

Địa chỉ:

Thôn Đình, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Dưa chuột
Diện tích sản xuất: 0.34 Ha
Sản lượng dự kiến: 10 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31324.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: