CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT TIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT TIẾN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: P15 KĐT Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Nhà máy xử lý: Thôn Đồng Sài, Xã Phú Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Xử lý, tái chế chất thải

Mã số:

GOODVN3124.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/01/2024 – 21/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: