CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH DŨNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH DŨNG

Địa chỉ:

69C/11, Nguyễn Viết Xuân, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất bao bì nhựa

Mã số:

GOODVN3123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/04/2023 – 04/04/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: