CÔNG TY TNHH OXY TỨ HẠ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH OXY TỨ HẠ

Địa chỉ:

Số 07 Thống Nhất, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

1. Sản xuất, kinh doanh và chiết nạp khí Oxy y tế;
2. Kinh doanh và chiết nạp khí Nitơ, Cacbonnic, Axetilen, Argon và khí hiếm trong lĩnh vực y tế

Mã số:

GOODVN31124.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/05/2024 – 27/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: