CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MIZU PAPER

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MIZU PAPER

Địa chỉ:

Thửa đất số 129, Tờ bản đồ số 20, Tổ 11, Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại giấy: Toilet tissue, Bathroom tissue, Napkin tissue, Kitchen towels

Mã số:

GOODVN31024.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/06/2024 – 16/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: