HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THĂNG TIẾN (3)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THĂNG TIẾN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn 7, Xã Hòa An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Vùng trồng 3: Hợp tác xã SXDV Nông nghiệp Thăng Tiến 4: Làng Pan, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Sầu riêng
Diện tích sản xuất: 5.7 Ha
Sản lượng dự kiến: 114 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN308-323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/08/2023 – 02/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: