CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BÊ TÔNG VIỆT NHẬT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BÊ TÔNG VIỆT NHẬT

Địa chỉ:

Thôn Quế, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm

Mã số:

GOODVN30623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/06/2023 – 26/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: