CÔNG TY TNHH HTGS SCADA VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH ĐN79

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HTGS SCADA VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH ĐN79

Địa chỉ:

Lô A12 MBQH 5356, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Thử nghiệm, kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị, dụng cụ điện như: máy biến áp, chống sét van, máy cắt, cáp điện, cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa, sào cách điện đến 35kV

Mã số:

GOODVN30524.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/062024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: