CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG 26

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG 26

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 12/12 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 21/6 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Rang xay, đóng gói và kinh doanh cà phê
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN30424.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/05/2024 – 27/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: