CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP AN GIA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP AN GIA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 18 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng: 1/46/42 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ quản lý tòa nhà

Mã số:

GOODVN30423.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/06/2023 – 11/06/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: