CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MILKY WAY (GOODVN302A23.FSMS)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MILKY WAY

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ nhà máy: Lô CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì kim loại
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN302A23.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/06/2024 – 18/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: