CÔNG TY TNHH AN SINH HK

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH AN SINH HK

Địa chỉ:

Đường Âu Cơ, Thôn Thanh Hùng, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và duy trì cảnh quan

Mã số:

GOODVN3024.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/01/2024 – 11/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: