CÔNG TY CỔ PHẦN IPP SACHI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN IPP SACHI

Địa chỉ:

Khu phố 8, Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất bánh tráng

Mã số:

GOODVN30021.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/06/2021 – 16/06/2024

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: