CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CREME VALLEY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CREME VALLEY

Địa chỉ:

Số 41/9 Đường số 9, Khu phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất kem

Mã số:

GOODVN29923.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2023 – 25/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: