CÔNG TY TNHH QUANG VIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH QUANG VIÊN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 144, Đường 599, Nguyễn Ái Quốc, KP 13, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Sản xuất: Số 120 Phan Đăng Lưu, KP Tân Cang, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP

Phạm vi:

Sản xuất bia
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN29524.FSMS & GOODVN29524.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/07/2024 – 09/07/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: