CÔNG TY TNHH SX-TM THIÊN ÂN EPS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SX-TM THIÊN ÂN EPS

Địa chỉ:

Thửa đất 451, Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và thương mại các sản phẩm xốp định hình Eps và Epp

Mã số:

GOODVN29423.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/04/2024 – 14/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: