CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU TIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU TIÊN

Địa chỉ:

Số 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát các công trình xây dựng; Thẩm tra thiết kế; Tư vấn đấu thầu; Lập dự toán và thẩm định giá; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư

Mã số:

GOODVN29223.OH&S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/07/2023 – 09/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: