CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 220 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 215/8 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh giấy in siêu âm, phim X-quang

Mã số:

GOODVN28923.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/07/2023 – 11/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: