CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN AN LẠC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN AN LẠC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 30/4 Đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 78 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và cung cấp thiết bị dạy nghề, thiết bị dạy học;
2. Cung cấp thiết bị khoa học và công nghệ

Mã số:

GOODVN28824.QMS & GOODVN28824.EMS & GOODVN28824.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/06/2024 – 06/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: