CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ HOÀN HẢO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ HOÀN HẢO

Địa chỉ:

Km33+500, Quốc lộ 18, Phường Chí Minh, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì giấy, carton

Mã số:

GOODVN28823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/07/2023 – 11/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: