CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH PLANT-BASED VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH PLANT-BASED VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 548 Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 38A Đường Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất các loại bánh từ bột
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN28723.FSMS & GOODVN28723.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/11/2023 – 15/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: