CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABI PHARMA (ISO 13485:2016)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABI PHARMA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 16, Tổ dân phố Kiên Quyết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Đường 417 Khu Công nghiệp Cầu Gáo, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Dung dịch vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng; dung dịch dùng ngoài da, bột dùng ngoài da, bột dùng đường mũi; gel bôi ngoài da, viên đặt phụ khoa, túi chườm, miếng dán, cao đắp ngoài da

Mã số:

GOODVN28624.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/05/2024 – 17/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: