CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO MỘC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO MỘC

Địa chỉ:

Khu phố 3, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh trà thảo mộc
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN28324.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/06/2024 – 03/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: