CÔNG TY CỔ PHẦN INFINIS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN INFINIS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 26 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 3 Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Kim chi
(Food code: CII)

Mã số:

GOODVN2824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/04/2024 – 08/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: