CÔNG TY TNHH TTL DENTAL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TTL DENTAL

Địa chỉ:

Số TT3 – 24 Khu Tái định cư Thượng Thanh, Phố Gia Thượng, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Răng giả

Mã số:

GOODVN27923.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/07/2023 – 05/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: