CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ:

Lô A9.1, KCN Chơn Thành 1, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh găng tay Latex khám bệnh loại có bột và không bột;
2. Sản xuất và kinh doanh găng tay Nitrile;
3. Sản xuất và kinh doanh găng tay phẫu thuật tiệt trùng và chưa tiệt trùng

Mã số:

GOODVN27824.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/05/2024 – 15/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: