CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MKZ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MKZ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Đìa, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Lô 1, CN8, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh ống hút giấy, cốc giấy sử dụng trong thực phẩm

Mã số:

GOODVN27823.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/07/2023 – 05/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: