CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DONY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DONY

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 69/5 Bùi Xuân Phái, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: C2/1F Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ may mặc

Mã số:

GOODVN27723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2023 – 19/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: