HỢP TÁC XÃ THÂN TRƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ THÂN TRƯỜNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ dân phố Chẽ, Thị trấn Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Nhà xưởng: Bản Ven, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến và kinh doanh chè
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN27624.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/05/2024 – 20/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: