HỘ KINH DOANH HƯNG PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH HƯNG PHÁT

Địa chỉ:

97 Đường Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh khô bò

Mã số:

GOODVN27623.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2023 – 25/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: