CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất đinh vít, ốc vít

Mã số:

GOODVN27524.OH&S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/05/2024 – 28/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: