CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI KODIA VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI KODIA VIỆT NAM

Địa chỉ:

Lô 42-4, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ Plastic: Tray nhựa

Mã số:

GOODVN2723.QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực

Hiệu lực: 

13/02/2023 – 12/02/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: