HỘ CÁ THỂ MA THỊ KIỀU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ MA THỊ KIỀU

Địa chỉ:

Thôn Dộc Vầu, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Nấm sò
Diện tích trồng trọt: 500 m2
Sản lượng dự kiến: 5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN27223.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/09/2023 – 19/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: