TỔ HỢP TÁC TRỒNG ỔI THÔN ĐỒNG XE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  TỔ HỢP TÁC TRỒNG ỔI THÔN ĐỒNG XE

Địa chỉ:

Thôn Đồng Xe, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Ổi
Diện tích sản xuất: 1,49 Ha
Sản lượng dự kiến: 20 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN27023.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/09/2023 – 08/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: