HỘ CÁ THỂ ĐẶNG LÂM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ ĐẶNG LÂM

Địa chỉ:

Thôn Cầu Bâm, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Chè
Diện tích sản xuất: 3 Ha
Sản lượng dự kiến: 24 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN26923.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/09/2023 – 07/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: