HỘ CÁ THỂ TRẦN MẠNH TUẤN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ TRẦN MẠNH TUẤN

Địa chỉ:

Thôn Lãng Nhiêu, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Ổi
Diện tích trồng trọt: 1.2 Ha
Sản lượng dự kiến: 15 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN26823.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/09/2023 – 06/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: