CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP HOÀNG YẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP HOÀNG YẾN

Địa chỉ:

Tầng 1, Số nhà 055 Đường Sơn Đạo, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018 & 5S

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh công ích đô thị

Mã số:

GOODVN26724.OH&S & GOODVN26724.5S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/05/2024 – 06/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: