CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HÀN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HÀN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Lãm Làng (NR Hoàng Đình Tấc), Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Khu liền kề KCN Quế Võ, Khu phố Do Nha, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến in ấn và bao bì

Mã số:

GOODVN26723.EMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/07/2023 – 05/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: