CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG TÂY BẮC (ISO 45001:2018)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG TÂY BẮC

Địa chỉ:

Số nhà 161, Tổ 22, Đường Nhạc Sơn, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018 và 5S

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã số:

GOODVN26624.OHS & GOODVN26624.5S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

23/05/2024 – 23/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: