CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VĂN LANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VĂN LANG

Địa chỉ:

1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

ISO 9001:2015
Quản lý hoạt động sản xuất thiết bị và thi công công trình hệ thống xử lý nước thải, nước cấp
ISO 14001:2015
Hoạt động sản xuất thiết bị và thi công công trình hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

Mã số:

GOODVN26623.QMS & GOODVN26623.EMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/06/2023 – 29/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: