CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VIỆT

Địa chỉ:

Thôn Liên Yên, Xã Thạch Hội, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Gạch không nung (Gạch bê tông)

Mã số:

GOODVN26324.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/06/2024 – 11/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: