CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG HƯƠNG BÌNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG HƯƠNG BÌNH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 04 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Mỏ khai thác đá: Xã Hương Bình, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7570:2006 & TCVN 8859:2011

Phạm vi:

TCVN 8859:2011: Cốt liệu cho bê tông và vữa
TCVN 8859:2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường

Mã số:

GOODVN2624.HC5

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/01/2024 – 11/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: