CÔNG TY TNHH SINNOTECH VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SINNOTECH VIỆT NAM

Địa chỉ:

Nhà xưởng A4 và A5, Số 05, Đường 21A, Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các linh kiện bằng nhựa

Mã số:

GOODVN26023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/06/2023 – 21/06/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: