CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ:

Trụ sở chính và nhà máy 01: Lô số 7, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Nhà máy 02: Lô số 10, Khu công nghiệp Thuỵ Vân, Xã Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì khổ lớn, bao bì jumbo

Mã số:

GOODVN25524.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/04/2024 – 25/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: