CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC THANH PHƯỚC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC THANH PHƯỚC

Địa chỉ:

Lô 1-11, Khu Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh bao bì và thương mại hạt nhựa

Mã số:

GOODVN25324.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

23/05/2024 – 23/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: